ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

Μετάταξη υπαλλήλων στην περιφέρεια Αττικής

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στην περιφέρεια Αττικής

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: οικ.47367/08-03-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΕΔΘ7Λ7-Π3Ξ.