ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Μετατάξεις υπαλλήλων στον Δήμο Καισαριανής

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καισαριανής

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 678/18-01-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Καισαριανής αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΙΒΩΕΨ-Ι3Β.