ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ερέτριας

PDF | DOC | Ανακοίνωση – Προσκλήση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ερέτριας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 1.126/01-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Δήμου Ερέτριας του Νομού Ευβοίας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΕΥ2ΩΡ9-ΠΝΥ.