ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Μετατάξεις υπαλλήλων στις Π. Υ. Τουρισμού

PDF | DOC | Μετατάξεις υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 500154/05-02-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΥΘ469ΗΙΖ-ΔΧ4.