ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

Κενές οργανικές θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές

PDF | DOC | Αποστολή πίνακα υπηρεσιακών αναγκών του ΕΟΤ σε παραμεθόριες περιοχές

Σας διαβιβάζουμε πίνακα με τις ανάγκες του ΕΟΤ σε προσωπικό περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού σε παραμεθόριες περιοχές, τις οποίες η Υπηρεσία μας προτίθεται να καλύψει με τη διαδικασία των μετατάξεων υπαλλήλων Υπουργείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ βάσει των διατάξεων του άρ. 72 του υπαλληλικού κώδικα «Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών».
Παρακαλούμε για τη δημοσιοποίηση του κατωτέρω πίνακα στον διαδικτυακό σας τόπο.
Έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΕΟΤ η αναγκαία πίστωση για τις αιτούμενες μετατάξεις (βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ 133/28-3-2013).

ΠΥΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ( ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Αριθμός υπαλλήλων κλάδος παρατηρήσεις
1 ΠΕ Διοικητικου-Οικονομικού Μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της κατεχόμενης από τον υπάλληλο θέσης
1 ΤΕ Διοικητικου-Οικονομικού Μετάταξη σε κενή οργανική θέση
1 ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων Μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της κατεχόμενης από τον υπάλληλο θέσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός υπαλλήλων κλάδος παρατηρήσεις
1 ΠΕ Διοικητικου-Οικονομικού Μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της κατεχόμενης από τον υπάλληλο θέσης
1 ΤΕ Διοικητικου-Οικονομικού Μετάταξη σε κενή οργανική θέση