ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Κενές οργανικές θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές β' εξ. 2012

PDF | DOC | Μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές του ΤΑΠΙΤ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης

ΣΧΕΤ : α) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3528/2007. ( Υ.Κ)
β) Η υπ’ αριθ. 147/15/5-4-2012 απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου.
γ) Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011
Σας γνωρίζουμε ότι, το Ταμείο μας προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες, σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3528/2007 ( Υ.Κ ), με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι μετατασσόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και οι οποίες είναι οι κάτωθι :

TMHMA ΡΟΔΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                            

 

ΚΛΑΔΟΣ

Ή

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΙΔΑΧ)

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Ή

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΙΔΑΧ)

ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

1