ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Γ. Γ. Δημόσιας Διοίκησης

 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131313732, 2131313741, 2131313734, 2131313735, 2131313743, 2131313742, 2131313733

e-mail: ggd@ypes.gov.gr

Υπηρεσίες ΓΓΔΔ
Υπηρεσία Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διαμαντοπούλου Αφροδίτη 2131364025
Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού Παπαδάτου Άννα 2131364371
Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Παπασημακοπούλου Θελξιόπη 2131364346
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. Κωστοπούλου Αντωνία 2131364343
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρούφου Ελένη 2131313209
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ρούφου Ελένη 2131313209
Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Γαλάνη Σοφία 2131313257
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μπάμπαλης Γεώργιος 2131313242
Τμήμα Ο.Π.Σ. Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων Φαϊτάκη Αγγελική 2131313383
Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γρηγοριάδη Κλαίρη 2131313394
Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Λέρα Αγορίτσα 2131313215
Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοτολογίας Βαλάκα Ελένη 2131313378
Τμήμα Κινητικότητας Πολυκράτης Δημήτρης 2131313365
Διεύθυνση Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων Χριστοφόρου Ειρήνη 2131313288
Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού Καρτζή Γεωργία 2131313266
Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Βασιλόπουλος Άγγελος 2131313202
Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης Δευτ/βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Γρατσία Αντιγόνη 2131306026
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων Θωμάς Δημοσθένης 2131313120
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας Θωμάς Δημοσθένης 2131313120
Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών Γκόλφη Θεοφανή 2131313118
Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών Κοκκάλας Χρήστος 2131313107
Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων Χαραλαμποπούλου Νικολέτα 2131313196
Διεύθυνση Δομών Διαδικασιών και Αρχείων Θωμάς Δημοσθένης 2131313120
Τμήμα Δομών Βουτσινάς Κωνσταντίνος 2131313133
Τμήμα Αρχείων Δημητρίου Ιωάννης 2131313138
Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινοφελών Φορέων Θωμάς Δημοσθένης 2131313120
Τμήμα Συντονισμού Πολιτικών για τις Ο.Κοι.Π. και τους Κοινοφελείς Φορείς Φακίνου Κυριακή 2131313104
Τμήμα Δεδομένων Σιλιόγκας Δημήτρης 2131313170
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Μακρυγιάννη Αντιγόνη 2109098786
Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου Σκλαπάνης Αθανάσιος 2109098374
Τμήμα Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών Αλιφέρη Παναγιώτα 2109098167
Τμήμα Ανασχεδιασμού και Μητρώου Διαδικασιών Σιμάτου Έλλη 2109098176
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης Παπαδάκη Σοφία 2109098172
Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης Καπαρός Κωνσταντίνος 2109098392
Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Μιας Στάσης Βαρδής Εμμανουήλ 2109098391
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΚΕΠ Μπουρλάκη Γεωργία 2109098396
Τμήμα Ένταξης Διαδικασιών Στα ΚΕΠ Παβέλη Αλεξάνδρα 2109098393