ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Θα πρέπει να διαγράφω και τις ενδεικτικές εγγραφές, όπως και τις κανονικές; Η τακτική μας ήταν να μην βάζουμε στοιχεία διαγραφής στις ενδεικτικές (απλά σημειώναμε στις παρατηρήσεις το γεγονός που συνέβαινε).

Ναι, ανεξαρτήτως του είδους εγγραφής, δηλαδή τόσο στις κανονικές όσο και στις ενδεικτικές εγγραφές, θα πρέπει να συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία διαγραφής, όταν λαμβάνει χώρα ένα γεγονός που συνεπάγεται τη διαγραφή του ατόμου από την οικογενειακή μερίδα, όπως για παράδειγμα ο θάνατος, το διαζύγιο, η προσβολή πατρότητας κλπ. Η τακτική που ακολουθούσατε δεν ήταν η ορθή, καθώς δυσχέραινε την ορθή απεικόνιση της οικογενειακής κατάστασης του αρχικού μέλους της μερίδας.