ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019

Καταχωρώντας τον τόπο γέννησης κατά τη νέα εγγραφή ενός δημότη, συμπληρώνω τη χώρα γέννησης που είναι Ελλάδα αλλά δεν με αφήνει να συμπληρώσω την πόλη. Γιατί;

Προφανώς προσπαθείτε να καταχωρήσετε την πληροφορία στο πεδίο «πόλη» κάτι που δεν είναι ορθό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου, όταν η γέννηση έλαβε χώρα εντός Ελλάδος υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του πεδίου «ΟΤΑ» (και επιπλέον προαιρετική των πεδίων «Τοπικό Διαμέρισμα» και «οικισμός»). Το πεδίο «πόλη» συμπληρώνεται μόνο όταν η χώρα γέννησης είναι διάφορη της Ελλάδος.