ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025. Η σχετική εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα – Προσωπικό – Προσλήψεις

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025. Η σχετική εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα – Προσωπικό – Προσλήψεις.

Σχετικό link εδώ