ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κ. Γ.Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 8 Μαρτίου  2011

 

                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Στο πλαίσιο του Ν. 3899/2010 σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο των προσλήψεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) και σε συνδυασμό με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ν. Ραγκούση οι πρώτες προσλήψεις για το έτος 2011 και αφορούν στα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ  εγκρίθηκε και η πρόσληψη τριάντα οκτώ (38) Ειδικών Επιστημόνων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ. Η κατανομή των διοριστέων στα παραπάνω Υπουργεία θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

·        Ειδικευμένοι Ιατροί (κλάδου Ε.Σ.Υ.)  

 Εξακόσιες ογδόντα ένα (681) θέσεις, όλων των βαθμών και ειδικοτήτων.

 

ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ

·        Πληρώματα Ασθενοφόρων ( 66 θέσεις)

·        Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό Προσωπικό  ( 70 θέσεις)

·        Τεχνικό Προσωπικό  ( 12 θέσεις)

·        Διάφορες Ειδικότητες ( 22 θέσεις)

·        Βοηθητικό προσωπικό ( 10 θέσεις)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

·        Νοσηλευτικό προσωπικό (63 θέσεις)

       

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

1.     Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (16η Εκαιδευτική Σειρά)

α. Τριάντα οκτώ (38) άτομα Πολιτικής –  Ποινικής Κατεύθυνσης και

β. Είκοσι τέσσερα (24) άτομα Διοικητικής Κατεύθυνσης

 

2.     Υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

α. Ογδόντα (80) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

β. Εξήντα οκτώ (68) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γ. Ένδεκα (11) άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Tριάντα οκτώ  (38) θέσεις  Ειδικών  Επιστημόνων