ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Έναρξη μαθημάτων εξειδίκευσης στη γαλλική ορολογία

PDF| DOC | Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων εξειδίκευσης στην γαλλική ορολογία σε θέματα δημόσιου και συνταγματικού δικαίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Ενημερώνουμε τους επιλεγέντες δημοσίους υπαλλήλους ότι τα ως άνω μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 7/3/2014, ώρα 16.30- 18.30.