ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Έκτακτη προκήρυξη θέσεων στην αποστολή EULEX KOSOVO

PDF | DOC | 2η Έκτακτη προκήρυξη θέσεων για το 2012 (2nd /2012 Extraordinary Call for Contributions ) στην Αποστολή της ΕΕ “EULEX KOSOVO”.

Σας κάνουμε γνωστή , όπως μας κοινοποιήθηκε με το Α.Π. 3732/7.05.2012 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), έκτακτη προκήρυξη θέσεων στην αποστολή EULEX KOSOVO, για στελέχη των εθνικών Διοικήσεων των Κρατών-Μελών , με τη μέθοδο της απόσπασης .
Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το αρμόδιο στέλεχος της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ΕΕ/CPCC, κα Αντιγόνη Μαράνα , στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : antigone.marana@ext.eeas.europa.eu

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Μαΐου 2012 και πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου cpcc-kosovoforgen@consillium.europa.eu ,μέσω επισήμου υπηρεσιακού διαύλου και μάλιστα συγκεντρωτικά ,ανά Κράτος-Μέλος (μέσω της Α11 Δ/νσης ΥΠΕΞ ).

Παραρτήματα με αναλυτικό κατάλογο θέσεων, περιγραφή καθηκόντων/απαιτουμένων προσόντων ανά θέση, έντυπο υποβολής αιτήσεων και συγκεντρωτικό εθνικό κατάλογο αιτήσεων επισυνάπτονται.