ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Μάιος 2021

Παρεχόμενη έκπτωση ναυτιλιακής εταιρείας για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Αρ.Πρωτ. :50552

Αρχεία

Αρχείο