ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022

Ευχαριστήρια επιστολή Δημάρχου Θεσσαλονίκης στον Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για την καταλυτική συμβολή του στην υλοποίηση δημιουργίας πολυτροπικού Σταθμού Μετεπιβίβασης «Νέα Ελβετία» στο Μετρό Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστήρια επιστολή Δημάρχου Θεσσαλονίκης στον Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, για την καταλυτική  συμβολή του στην υλοποίηση  δημιουργίας πολυτροπικού Σταθμού Μετεπιβίβασης «Νέα Ελβετία» στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Ευχαριστήρια επιστολή απηύθυνε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ζέρβας στο Γ.Γ.  Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη για την άμεση ανταπόκριση, υποστήριξη και καταλυτική συνδρομή του στο δύσκολο έργο της Δημοτικής αρχής για την απόκτηση των αναγκαίων κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του τερματικού σταθμού  Μετρό Θεσσαλονίκης στην Νέα Ελβετία.

Η περιοχή αυτή παρέμενε έως και σήμερα αδιαμόρφωτη καθώς οι απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων, η διάνοιξη της οδού Ψελλού αλλά και η δημιουργία χώρου πρασίνου σε θεσμοθετημένο χώρο ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν λόγω οικονομικής αδυναμίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με τη χρηματοδότηση ύψους 12 εκατ. ευρώ του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Εσωτερικών, εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, μέσω των αναγκαίων απαλλοτριώσεων  ιδιωτικών εκτάσεων, σε συνδυασμό με τις εκτάσεις που ανήκουν ήδη στο Δήμο και στο Ελληνικό Δημόσιο,  δημιουργίας πολυτροπικού Σταθμού Μετεπιβίβασης συγχρόνων προδιαγραφών και κομβικού σημείου αναφοράς με δυνατότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού όλης της ανατολικής περιοχής Θεσσαλονίκης  που μετακινείται  με  Μετρό  από και προς το σταθμό της Νέας Ελβετίας.