ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Διαζύγιο

ΔΙΑΖΥΓΙΑ

  1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά :

– Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).

– Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3829).

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.
Επίσης η καταχώριση από την υπηρεσία μας μπορεί να γίνει και με την αποστολή έκθεσης διαζυγίου του Ληξίαρχου της πόλης που έχει έδρα το Δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου.

  1. Αν έχετε δικαστική απόφαση διαζυγίου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά:

– Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 3828).

– Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3829).

Δηλώνεται από τον ένα εκ των δυο συζύγων, τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 στο δικαστήριο στην Ελλάδα (εφόσον απαιτείται η έκδοση αναγνωριστικής απόφασης), ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Δεν απαιτείται απόφαση Ελληνικού δικαστηρίου για την αναγνώριση του δεδικασμένου της αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, εάν:
-έχει εκδοθεί από χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. (πλην της Δανίας) (μετά την 1η Μαρτίου του 2001, ή από την ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε. αν αυτή έγινε μεταγενέστερα (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000), (ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΔΙΑ).
-έχει εκδοθεί από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (μετά την 1/1/2007), την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ και ΤΣΕΧΙΑ (μετά την 1η Μαΐου 2004),
Επίσης εάν:
-έχει εκδοθεί από δικαστήριο της ΑΡΜΕΝΙΑΣ (άρθρο 22 του Ν.3007/2002),
-έχει εκδοθεί από δικαστήριο της ΓΕΩΡΓΙΑΣ (άρθρο 26 του Ν. 2813/2000),
-έχουν εκδοθεί από δικαστήριο της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (άρθρο 25 του Ν.Δ. 429/1974) και
-έχουν εκδοθεί από δικαστήριο της ΣΥΡΙΑΣ(άρθρο 26 του Ν. 1450/1984).