ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019
Δ/νση Ιθαγένειας-Στατιστικά
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ήταν επικαιροποιημένα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Ιθαγένειας (ΟΠΣ) μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Για την προβολή των πλέον πρόσφατων επικαιροποιημένων στοιχείων του συγκεκριμένου έτους, όπως αυτά εμφανίζονται από 7/12/2018, πατήστε εδώ.

Στατιστικά στοιχεία  2018  (Επικαιροποιημένα έως τον Φεβρουάριο 2019)
Στατιστικά στοιχεία 2018 (Επικαιροποίηση: 30 Ιουνίου 2019)