ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Στην εφαρμογή του Εθνικού Δημοτολογίου (ΕΔ) που έχετε πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ληξιαρχικά στοιχεία (γάμου, γέννησης). Αυτά που βρίσκονται στις παρατηρήσεις πρέπει ένα ένα να τοποθετηθούν στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής. Η εταιρεία που σας υποστηρίζει μπορεί να σας δώσει την Κατάσταση Αντιστοιχήσεων και την Αναφορά Λαθών (βλ. παραρτήματα Ε και Ζ αντίστοιχα, της απόφασης) για να δείτε τις εκκρεμότητες που έχετε.

Η πρώτη προσπάθεια γίνεται αναζητώντας στοιχεία από τον φάκελο του δημότη. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τις πιο πρόσφατες μερίδες και πηγαίνοντας προς τα πίσω να συμπληρώνετε τις μερίδες με τα στοιχεία που βρίσκετε. Αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στα βιβλία σας μπορείτε να ζητάτε από τους πολίτες που προσέρχονται στο δημοτολόγιο του Δήμου, τις ληξιαρχικές πράξεις που σας λείπουν.

Κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 42 «Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη» (αριθμός εγκυκλίου 42 με αριθ. πρωτ. Φ.131360/2104/5-8-2011) της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, θα πρέπει να παραμείνει μόνο η μία μερίδα και να διαγραφούν οι άλλες.

Κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 42 «Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη» (αριθμός εγκυκλίου 42 με αριθ. πρωτ. Φ.131360/2104/5-8-2011) της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, θα πρέπει να παραμείνει μόνο η μία μερίδα και να διαγραφούν οι άλλες.

Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στον τόπο γέννησης δεν θα αλλάξουν. Στην εκτύπωση θα εμφανίζεται αυτόματα (μέσω του προγράμματός σας) στο πεδίο του Δήμου ο Καλλικράτειος Δήμος.

Στις παλιές ή ενδεικτικές εγγραφές για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε στο φάκελο των δημοτών, εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος αναζήτησής τους, θα ζητούνται από το δημότη, όταν αυτός εμφανιστεί στην υπηρεσία σας. Σκοπός είναι να συμπληρωθούν και αυτές οι εγγραφές με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.

Εκτός από τις εκτυπώσεις ανά Δημοτική Ενότητα θα πρέπει να τυπωθεί και μια αναφορά λαθών για τις εγγραφές που έχουν τιμή «NULL» στο πεδίο της Δημοτικής Ενότητας.

Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί το είδος γάμου, ως στοιχείο από τα οποίο δύναται να προκύψει ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί και ο τρόπος κτήσης δημοτικότητας και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας θα πρέπει υποχρεωτικά, όμως, να εκτυπώνεται μόνο στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνο όταν η χρήση αυτού είναι η μεταδημότευση.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών και όχι των αποφάσεων Δημάρχου, καθώς ήταν αδύνατον να καλυφθούν και να τυποποιηθούν όλες οι πιθανές αποφάσεις που μπορεί να εκδοθούν από έναν Δήμαρχο για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση. Κάθε ΟΤΑ, λοιπόν, μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει αποφάσεις με ό,τι μορφή επιθυμεί, σύμφωνα βεβαίως με τις τυχόν ανά περίπτωση υπάρχουσες νομοθετικές επιταγές.

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων δεν υπάρχει στα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου και αυτό γιατί κατόπιν επικοινωνίας μας με τη στρατολογία προέκυψε ότι καλύπτονται, εάν στις περιπτώσεις που χορηγείτο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων, εκδίδεται πλέον πιστοποιητικό γέννησης.

Σύμφωνα με την αριθμ. 1636/ Φ.ΕΡΩΤ.46/ 05-06-2003 ατομική γνωμοδότηση του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία μας, δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού από το Δήμαρχο σε περίπτωση ατόμου διαγραφέντος από το Δημοτολόγιο λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί, όμως, κατ΄ αρχήν να χορηγηθεί αντίγραφο της οικογενειακής μερίδας, όπως εκείνη έχει τηρηθεί μέχρι την επελθούσα διαγραφή λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.

Ναι, στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου προχωρήσαμε σε τυποποίηση μόνο των πιστοποιητικών και όχι των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τα δημοτολόγια της Χώρας, οι οποίες συνεχίζουν να εκδίδονται με τις υπάρχουσες μορφές.

Αναφορικά με την εκτύπωση των πρώην συζύγων (που είναι εγγεγραμμένoι/ες στη μερίδα είτε με κανονική είτε με ενδεικτική εγγραφή αλλά με στοιχεία διαγραφής) στα πιστοποιητικά, η προδιαγραφή που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ. στις κατασκευάστριες εταιρείες εφαρμογών δημοτολογίου είναι ότι η εκτύπωση τους ή μη θα πρέπει να εναπόκειται στην επιλογή του υπαλλήλου του δημοτολογίου. Ο χρήστης, δηλαδή, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, αναλόγως της περίπτωσης και εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτύπωση του πιστοποιητικού το εάν θα εμφανιστούν σε αυτό οι πρώην σύζυγοι. Εάν η τοπική εφαρμογή του δημοτολογίου σας δεν σας παρέχει τη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κατασκευάστρια εταιρεία αυτής.

Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί το είδος γάμου, ως στοιχείο από τα οποίο δύναται να προκύψει ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί και ο τρόπος κτήσης δημοτικότητας και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας θα πρέπει υποχρεωτικά, όμως, να εκτυπώνεται μόνο στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνο όταν η χρήση αυτού είναι η μεταδημότευση.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών, με την κατάρτιση συγκεκριμένου αριθμού ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική, στη μορφή που διατίθενται μέσω του Ε.Δ., από το σύνολο των ΟΤΑ της Χώρας. Επομένως, οι ΟΤΑ δεν μπορούν προβούν σε καμία μεταβολή στη μορφή των πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου. Η απεικόνιση του σήματος-εμβλήματος του κάθε ΟΤΑ θα αλλοίωνε την ομοιομορφία των πιστοποιοητικών και για το λόγο αυτό δεν επετράπη. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, το σήμα σας μπορεί να απεικονίζεται στο χαρτί στο οποίο εκτυπώνεται το πιστοποιητικό.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών και όχι των αποφάσεων Δημάρχου, καθώς ήταν αδύνατον να καλυφθούν και να τυποποιηθούν όλες οι πιθανές αποφάσεις που μπορεί να εκδοθούν από έναν Δήμαρχο για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση. Κάθε ΟΤΑ, λοιπόν, μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει αποφάσεις με ό,τι μορφή επιθυμεί, σύμφωνα βεβαίως με τις τυχόν ανά περίπτωση υπάρχουσες νομοθετικές επιταγές.

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων δεν υπάρχει στα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου και αυτό γιατί κατόπιν επικοινωνίας μας με τη στρατολογία προέκυψε ότι καλύπτονται, εάν στις περιπτώσεις που χορηγείτο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων, εκδίδεται πλέον πιστοποιητικό γέννησης.

Σύμφωνα με την αριθμ. 1636/ Φ.ΕΡΩΤ.46/ 05-06-2003 ατομική γνωμοδότηση του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία μας, δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού από το Δήμαρχο σε περίπτωση ατόμου διαγραφέντος από το Δημοτολόγιο λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί, όμως, κατ΄ αρχήν να χορηγηθεί αντίγραφο της οικογενειακής μερίδας, όπως εκείνη έχει τηρηθεί μέχρι την επελθούσα διαγραφή λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.

Ναι, στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου προχωρήσαμε σε τυποποίηση μόνο των πιστοποιητικών και όχι των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τα δημοτολόγια της Χώρας, οι οποίες συνεχίζουν να εκδίδονται με τις υπάρχουσες μορφές.

Αναφορικά με την εκτύπωση των πρώην συζύγων (που είναι εγγεγραμμένoι/ες στη μερίδα είτε με κανονική είτε με ενδεικτική εγγραφή αλλά με στοιχεία διαγραφής) στα πιστοποιητικά, η προδιαγραφή που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ. στις κατασκευάστριες εταιρείες εφαρμογών δημοτολογίου είναι ότι η εκτύπωση τους ή μη θα πρέπει να εναπόκειται στην επιλογή του υπαλλήλου του δημοτολογίου. Ο χρήστης, δηλαδή, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, αναλόγως της περίπτωσης και εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτύπωση του πιστοποιητικού το εάν θα εμφανιστούν σε αυτό οι πρώην σύζυγοι. Εάν η τοπική εφαρμογή του δημοτολογίου σας δεν σας παρέχει τη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κατασκευάστρια εταιρεία αυτής.

Όχι, δεν είναι απαραίτητο να διορθώσετε το σύνολο των λαθών που σας υποδεικνύει η αναφορά λαθών για να ενταχθείτε στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
Το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει ορίσει ένα χαμηλό πήχη υποχρεωτικοτήτων και απαραίτητων πριν την ένταξη διορθώσεων. Σύμφωνα με αυτόν, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση του συνόλου των αντιστοιχίσεων με τα κωδικολογια του Εθνικού Δημοτολογίου. Επιπλέον, εν συντομία, πρέπει να έχετε υποχρεωτικά συμπληρωμένα ορισμένα βασικά πεδία (ΟΤΑ, ένδειξη τύπου εγγραφής, ένδειξη είδους εγγραφής, Α/Α οικογενειακής μερίδας, Α/Α μέλους, Ιδιότητα μέλους, Φύλο, Ένδειξη διαγραφής) και να μην υπάρχουν κάποια βασικά λάθη όσον αφορά βασικούς ελέγχους πεδίων και μερίδων.
Τα υπόλοιπα "λάθη" που αναφέρονται στην αναφορά λαθών, με την ένταξη του αρχείου σας θα επισημανθούν, ούτως ώστε και εσείς και εμείς να τα γνωρίζουμε και θα έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τη διόρθωση αυτών και μετά την ένταξή σας.
Επισημαίνεται, όμως, ότι η ποιοτική αναβάθμιση της τοπικής βάσης του δημοτολογίου σας με τη διόρθωση όσου το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού "λαθών" πριν την ένταξη του Δήμου σας στο Εθνικό Δημοτολόγιο, είναι κυρίως προς όφελος του ΟΤΑ και των δημοτών του, οι οποίοι θα λαμβάνουν πληρέστερα πιστοποιητικά και θα μπορέσουν να απολαύσουν τα μελλοντικά οφέλη της διαλειτουργικότητας του Εθνικού Δημοτολογίου με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τη συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εύρεσης τους, η οποία οφείλει τουλάχιστον να συνίσταται στην έρευνα των χειρόγραφων βιβλίων και των οικογενειακών φακέλων. Βεβαίως, κάθε περαιτέρω έρευνα, όπως η επικοινωνία με άλλους ΟΤΑ ή και με τους ίδιους τους πολίτες, είναι επιθυμητή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβείτε σε καταχώριση δεδομένων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικογενειακή κατάσταση του δημότη.

Ορθά το συγκεκριμένο μήνυμα σας επισημαίνει ότι ένα τέκνο που βρίσκεται στην οικογενειακή μερίδα του γονέα του, δε μπορεί να έχει στοιχεία γάμου, καθώς, αφού παντρεύτηκε, θα έπρεπε να έχει διαγραφεί από αυτήν. Επομένως, υπάρχουν δύο δυνατές περιπτώσεις:
Εάν η εγγραφή του τέκνου έχει στοιχεία διαγραφής, που σημαίνει ότι το έχετε ήδη μεταφέρει σε άλλη μερίδα όταν παντρεύτηκε, τότε θα πρέπει να ελέγξετε εάν τα στοιχεία αυτά του γάμου υπάρχουν στη μερίδα όπου το τέκνο μεταφέρθηκε και να τα διαγράψετε από την μερίδα του γονέα.
Εάν το τέκνο είναι ενεργό στη μερίδα του γονέα, τότε θα πρέπει καταφεύγοντας στα βιβλία και στον οικογενειακό φάκελο να διαπιστώσετε ότι όντως έχει παντρευτεί, και να το μεταφέρετε σε άλλη μερίδα, αναλόγως βέβαια της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Αφού προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δημοτολογικής τακτοποίησης αυτού, στο τέλος θα διαγράψετε τα στοιχεία γάμου του στη μερίδα του γονέα.

Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε ότι στο Εθνικό Δημοτολόγιο υπάρχει το πεδίο "Ένδειξη Έτους Γέννησης" από το οποίο θα προκύπτει αν η ημερομηνία είναι ενδεικτική και το μόνο πραγματικό στοιχείο είναι το έτος γέννησης.
Για τη συμπλήρωση της ημέρας και του μήνα γέννησης στις περιπτώσεις όπου σε εγγραφές δημοτολογίου υπάρχει μόνο έτος, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παράγραφος 16 της υπ αριθμ. πρωτ. Φ.22026/4813/1992 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, το ελλείπον αυτό στοιχείο συμπληρώνεται σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία έχει καταχωρηθεί, και εφόσον αυτή δεν υπάρχει εφαρμόζονται αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 15 υποπαράγραφοι α και β της ίδιας απόφασης, δηλαδή υποβάλλονται κατά σειρά προτεραιότητας είτε βεβαίωση του εφημέριου από τα τηρούμενα βιβλία "βαπτίσεων" της Εκκλησίας είτε υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συγκεκριμένη απόφαση.

Ναι, ο σύζυγός της θα εγγραφεί στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας όπου η γυναίκα είναι αρχικό μέλος.
Αυτό θα γίνει σίγουρα σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένος πριν τη σύναψη του γάμου στην οικογενειακή μερίδα των γονέων του, οπότε με τη σύναψη του γάμου θα εξέλθει αυτής και θα μεταφερθεί στη μερίδα της γυναίκας του, όπως προαναφέρθηκε.
Εάν όμως ο σύζυγος είναι ήδη αρχικό μέλος σε κάποια μερίδα, τότε έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.

Ναι, ο σύζυγός της θα εγγραφεί στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας όπου η γυναίκα είναι αρχικό μέλος.
Αυτό θα γίνει σίγουρα σε περίπτωση που ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένος πριν τη σύναψη του γάμου στην οικογενειακή μερίδα των γονέων του, οπότε με τη σύναψη του γάμου θα εξέλθει αυτής και θα μεταφερθεί στη μερίδα της γυναίκας του, όπως προαναφέρθηκε.
Εάν όμως ο σύζυγος είναι ήδη αρχικό μέλος σε κάποια μερίδα, τότε έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε είτε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα είτε το αντίστροφο.
Εάν, επιλέξετε να μεταφέρετε τη γυναίκα στη μερίδα του άνδρα τότε πρέπει να προσέξετε ότι το τέκνο της δε μπορεί να μεταφερθεί στη μερίδα όπου ο άνδρας είναι αρχικό μέλος αλλά θα παραμείνει στη μερίδα που ήδη είναι εγγεγραμμένο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Το τέκνο που η γυναίκα ήδη είχε δεν έχει συγγενική σχέση με το νέο σύζυγο της μητέρας του, οπότε δεν μπορεί να εγγραφεί σε μια μερίδα όπου αυτός είναι το αρχικό μέλος.
Προτιμητέα, σε κάθε περίπτωση, είναι η μεταφορά του δημότη που δεν έχει άλλα μέλη στην οικογενειακή του μερίδα (στην προκειμένη περίπτωση του άνδρα), στη μερίδα αυτού που έχει άλλα μέλη (στην προκειμένη περίπτωση της γυναίκας)

Ναι, θα πρέπει να τον εγγράψετε ενδεικτικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας με είδος εγγραφής " Ενδεικτική εγγραφή Έλληνα ".

Ναι, θα πρέπει να τον εγγράψετε ενδεικτικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας με είδος εγγραφής " Ενδεικτική εγγραφή αλλοδαπού ".

1 2