ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

Αρχική

Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου.
Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και συντάσσονται στην αλλοδαπή, καθώς και την διόρθωση ή την μεταβολή στοιχείων αυτών.Συγκεκριμένα το Ειδικό Ληξιαρχείο ασχολείται με :
1. Καταχωρίσεις ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
2. Μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
3. Καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων, μετά τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των δημοτολογίων.
5. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των μητρώων αρρένων.
6. Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Γεννήσεις

Γάμοι

Θάνατοι

Apostille – Προξενική θεώρηση 


Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών
Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας για το κοινό: 8:30 – 12:00 και μέχρι 60 νούμερα εκτός Παρασκευής (5ο όροφο)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ στον 5ο όροφο κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του κοινού. Χωρίς σειρά προτεραιότητας.
Ώρες λειτουργίας για τους δικηγόρους 8:30 – 12:00 (5ο όροφο).

  • Παρασκευή μόνο για πληροφορίες. (Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ)Ηχητικό μήνυμα εις το οποίο δίνονται πληροφορίες: 213 136 4300
    Φαξ: 210 3225664