ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 19 Απρίλιος 2021

Αρχική

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ  ΜΟΝΟ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2131522522 (Από 8:00 πμ έως 13:00 μμ) ή εναλλακτικά αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση el@ypes.gr στο οποίο θα αναφέρονται:

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131522520-1 / 2131522507

Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και συντάσσονται στην αλλοδαπή, καθώς και την διόρθωση ή την μεταβολή στοιχείων αυτών.

Συγκεκριμένα το Ειδικό Ληξιαρχείο ασχολείται με:
1. Καταχωρίσεις ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
2. Μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
3. Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μετά από αίτηση μέσω ΚΕΠ των ενδιαφερομένων.

Γεννήσεις

Γάμοι

Θάνατοι

Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ταχυδρομική Δ/νση: Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ: Μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Τηλέφωνα:  2131522510,  2131522523

Τηλ. Εισηγητών: 2131522502, -05, -13, -16, -17, -18, -29

Φαξ: 2103225664