ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 20 Ιούνιος 2019

Αρχική

Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου.
Το Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και συντάσσονται στην αλλοδαπή, καθώς και την διόρθωση ή την μεταβολή στοιχείων αυτών.Συγκεκριμένα το Ειδικό Ληξιαρχείο ασχολείται με :
1. Καταχωρίσεις ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
2. Μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
3. Καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων, μετά τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των δημοτολογίων.
5. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των μητρώων αρρένων.
6. Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Γεννήσεις

Γάμοι

Θάνατοι

Apostille – Προξενική θεώρηση 


Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών
Μητροπόλεως 60, 105 63 ΑθήναΏρες λειτουργίας για το κοινό: 8:30 – 12:00 και μέχρι 60 νούμερα εκτός Παρασκευής (5ο όροφο)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ στον 5ο όροφο κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του κοινού. Χωρίς σειρά προτεραιότητας.
Ώρες λειτουργίας για τους δικηγόρους 8:30 – 12:00 (5ο όροφο). Παρασκευή μόνο για πληροφορίες. (Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ)
Πληροφορίες:
Γραμματειακής Υποστήριξης:
Προϊσταμένη Γραμματείας: Τηλ: 213152 2500
213152 2528, 213152 2537, 213152 2539
Πληροφορίες για δικηγόρους:
Τηλ: 213152 2511, 213152 2520, 213152 2508
Προϊσταμένη Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου:
Τηλ: 213152 2519
Ηχητικό μήνυμα εις το οποίο δίνονται πληροφορίες: 213 136 4300
Φαξ: 210 3225664