ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Απόσπαση ΔΕ Οδηγών στο ΕΣΡ

PDF| DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Απόσπαση υπαλλήλων Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ Οδηγών στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ. 2668/11.3.2014 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων Κατηγορίας/Κλάδου ΔΕ Οδηγών στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):ΒΙΚΑΙΜΕ-5ΗΞ.