ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)