ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε.