ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (14-04-2021)

PDF | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (14-04-2021)