ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 14 Μάιος 2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Α.Ε.Δ.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Ο.Α.Ε.Δ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαμπος Αθανασίου υπέγραψε σήμερα με τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κ. Ηλία Κικίλια, Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία των φορέων.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των διαστημάτων ανεργίας αλλοδαπών ασφαλισμένων που αιτούνται την ανανέωση της άδειας διαμονής από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών ή/και τις εποπτευόμενες από αυτό υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και την επιβεβαίωση από πλευράς του ΟΑΕΔ των προσωπικών στοιχείων των αλλοδαπών.
Με την εφαρμογή του νέου συστήματος επικοινωνίας επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών ανανέωσης αδειών διαμονής αλλοδαπών με δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι συναλλασσόμενοι και οι υπηρεσίες των συμβαλλομένων μερών, καθώς και η εξάλειψη των φαινομένων πλαστότητας των προσκομιζόμενων εγγράφων.