ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κας ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ κ. ΘΩΜΑ ΜΑΛΟΥΤΑ

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας για τη μεταναστευτική πολιτική, υπεγράφη μεταξύ της Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κας Φώφης Γεννηματά και του Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), καθηγητή Θωμά Μαλούτα.

«Στόχος του Υπουργείου» είπε η κα Φώφη Γεννηματά «είναι η ανταλλαγή και διάχυση πρακτικών και τεχνογνωσίας σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής». «Το Υπουργείο Εσωτερικών αναπτύσσει συνολικές πολιτικές για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, για τις οποίες απαιτείται η κατάλληλη ερευνητική τεκμηρίωση».

Το ΕΚΚΕ αποτελεί αναγνωρισμένο (δημοσίου χαρακτήρα) ερευνητικό κέντρο της χώρας μας με 50χρονη και πλέον ιστορία, ενώ είναι το μόνο ερευνητικό ίδρυμα στο χώρο των κοινωνιολογικών και δημογραφικών σπουδών.
Έχει επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης του ελληνικού πληθυσμού ήδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, ενώ την τελευταία 20ετία έχει εστιάσει στην εισροή μεταναστευτικού πληθυσμού στον ελλαδικό χώρο.

Το παρόν μνημόνιο προβλέπει την αξιοποίηση των έργων κοινωνικής και πολιτικής επιστήμης με αντικείμενο τη μετανάστευση που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών σε συνέχεια της νομοθετικής κατάργησης του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Το ΕΚΚΕ θα φιλοξενήσει 3.000 περίπου βιβλία στην επιμελημένη βιβλιοθήκη του, τα οποία θα υπάγονται ως προς τη χρήση τους στον ισχύοντα βιβλιοθηκονομικό κανονισμό του φορέα.
Η ένταξη αυτή θα συμβάλλει στην παραγωγική χρήση των βιβλίων στα ερευνητικά έργα που διενεργεί το ΕΚΚΕ με συνεργαζόμενους ερευνητικούς φορείς σχετικά με τη μετανάστευση και θα διασφαλίζει τη δυνατότητα ευρείας πρόσβασης από το ακαδημαϊκό και το ευρύτερο κοινό μέσω του δανειστικού συστήματος της βιβλιοθήκης του ΕΚΚΕ.

«Κύρια μέριμνα του Υπουργείου» είπε η κα Φώφη Γεννηματά, «είναι το σοβαρό επιστημονικό κεφάλαιο, που αποτελεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, να τεθεί στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στο πεδίο της μετανάστευσης, αλλά και του κοινού». Όπως διαβεβαίωσε την Υπουργό, ο κ. Μαλούτας κάτι τέτοιο είναι εφικτό διότι η βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ είναι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας δίπλα από το Δημαρχείο στην πλατεία Κοτζιά κάτι που επιτρέπει την επισκεψιμότητά της από σχολεία και ενδιαφερόμενους πολίτες, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισής της επιτρέπει την απρόσκοπτη έρευνα. «Είναι καιρός η χώρα μας να αποκτήσει εργαλεία ερευνητικής τεκμηρίωσης και συνέργειες με ερευνητικούς φορείς αφενός για τον συνολικό σχεδιασμό της μεταναστευτικής της πολιτικής, και αφετέρου για την καθιέρωση ενός ποιοτικού δημόσιου διαλόγου στον οποίο οι πολίτες θα είναι σωστά ενημερωμένοι», κατέληξε η κα Φώφη Γεννηματά.