ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στη Διαύγεια

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων περιορισμένου αριθμού φορέων που επιχορηγούνται από τη Γενική Κυβέρνηση και στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας, με απόφαση της  Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου ορίζεται η 31η Μαΐου 2019 ως καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια των στοιχείων δαπανών των εν λόγω φορέων.