ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Αυτό είναι το ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης Επιτελικών Στελεχών – Θέτουμε υψηλά πρότυπα στη Δημόσια Διοίκηση

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Παρασκευή Δραμαλιώτη και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα παρουσίασαν την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου το Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

Στόχος του Προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία στελεχών της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να διεκδικήσουν τις θέσεις του κλάδου Επιτελικών Στελεχών στις ειδικότητες των Νομοτεχνών, των Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και των Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και άλλα στελέχη του δημόσιου τομέα και η επιλογή τους θα γίνει μέσα από τη συμμετοχή τους σε μία εξαιρετικά απαιτητική γραπτή διαδικασία.

Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (online) ενώ η επιτήρηση θα γίνεται συνδυάζοντας ανθρώπινη παρουσία και τεχνητή νοημοσύνη (AI), αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα καθώς και η εισαγωγική γραπτή δοκιμασία σχεδιάστηκαν από το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Expertise France και του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public –INSP, πρώην École National d’ Administration-ΕΝΑ).

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης σημείωσε: «Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων στο οποίο θα διδάξουν Έλληνες ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους, θέτοντας υψηλά πρότυπα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος μας είναι η επιτυχής διεκπεραίωση αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας να δώσει σε ανθρώπους υψηλών προσόντων τα αναγκαία προαπαιτούμενα για να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον από εξειδικευμένες θέσεις». 

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, δρ. Π. Δραμαλιώτη, δήλωσε από την πλευρά της: «Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία, εισάγουμε νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Το ειδικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ θα προετοιμάσει με τον πλέον επιστημονικό τρόπο τους νέους επαγγελματίες του κλάδου Επιτελικών Στελεχών. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η εισαγωγική γραπτή διαδικασία που θα αποτελέσει πιλότο για την ευρύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών του δημόσιου τομέα».