ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Υπεγράφη το πρωτόκολλο συνεργασίας Υπουργείου Εσωτερικών και ΕΑΔ, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη χορήγηση ιθαγένειας

Με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της ταχύτητας και κυρίως της διαφάνειας στην απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας, υπέγραψαν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης και ο ΓΓ Ιθαγένειας κ. Αθ. Μπαλέρμπας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, που είναι το πρώτο που υπογράφει με δημόσια αρχή, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, με σκοπό την αξιολόγηση των υφιστάμενων εφαρμοζόμενων διαδικασιών και πολιτικών αρμοδιότητάς της και θα υποβάλλει, εντός τετραμήνου, προτάσεις για αλλαγές ή βελτιώσεις με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς ή απάτης, στους τομείς:

– Επεξεργασία αιτήσεων χορήγησης Ελληνικής Ιθαγένειας
– Διαδικασίες κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας

Για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας θα ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια:
α) Επισκόπηση υφιστάμενου νομικού πλαισίου, διαδικασιών και λοιπού υποστηρικτικού υλικού στους ως άνω τομείς αρμοδιότητας.
β) Διενέργεια συνεντεύξεων ή/και συμπλήρωση ερωτηματολογίων με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, προκειμένου να ελεγχθεί ο τρόπος εφαρμογής του νομικού πλαισίου αλλά και οι πρακτικές που ακολουθούνται στους εν λόγω τομείς αρμοδιότητας.
γ) Αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών ή και ελλείψεων με γνώμονα την κάλυψη των βασικών κινδύνων διαφθοράς και απάτης που συνδέονται με τους σχετιζόμενους τομείς αρμοδιότητας.
δ) Υποβολή προτάσεων και συστάσεων για αλλαγές ή βελτιώσεις στις διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Με την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη Απριλίου 2020, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα παραδώσει στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας «Έκθεση Κινδύνων», στην οποία θα αποτυπώνονται οι βασικοί κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης που συνδέονται με τους αναφερόμενους τομείς αρμοδιότητας, οι πιθανές επιπτώσεις τους στη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι θα είναι αμείλικτος στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παρατυπίες στις διαδικασίες απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε:
«Σας καλωσορίζω σε αυτήν την σημαντική στιγμή για το υπουργείο Εσωτερικών αλλά και ευρύτερα για τους πολίτες και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε αυτούς.

Υπογράψαμε με τον επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελο Μπίνη το πρωτόκολλο συνεργασίας με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό της γρήγορης, διαφανούς και αντικειμενικής απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας στους πολίτες που αξιολογούνται ότι πρέπει να τους αποδοθεί η ελληνική ιθαγένεια. Είναι γνωστό ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα και το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι αρμόδιο, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει και νομοθετικά και με διοικητικές πράξεις.

Το τι είναι σωστό να γίνει προτιμήσαμε να το αντιμετωπίσουμε με έναν καινοτόμο τρόπο: Να απευθυνθούμε στην απολύτως αρμόδια να βοηθήσει σε τέτοιου είδους θέματα Εθνική Αρχή Διαφάνειας η οποία έχει και την τεχνογνωσία και τη γνώση και την εμπειρία και την επαγγελματική επάρκεια να μας φέρει μια ολοκληρωμένη μελέτη μέσα σε ένα τετράμηνο. Μελέτη την οποία θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν προκειμένου να νομοθετήσουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται στον διοικητικό τομέα για να εξασφαλίσουμε τον στόχο μας: Γρήγορη, αντικειμενική και διαφανή απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας.

Μέχρι τότε, θέλω να επαναλάβω το χθεσινό μου μήνυμα: Θα είμαι αμείλικτος με οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι εμπλέκεται σε παραβατικές και αδιαφανείς πράξεις στην απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας».

Ο επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης δήλωσε:

«Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σήμερα υπογράφει το πρώτο επίσημο μνημόνιο συνεργασίας της με δημόσιο φορέα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτός ο φορέας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μιας και ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, βρίσκεται δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζοντας την υλοποίηση της διαφορετικής αυτής μεταρρύθμισης για την ελληνική πολιτεία.

Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρόσκληση του κ. Υπουργού, έτσι ώστε σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας τον κ. Μπαλέρμπα και την ομάδα του να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στη βάση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου που έχει ως στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και λογοδοσίας σε ένα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό πεδίο δημόσιας πολιτικής και ένα πεδίο που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και αγγίζει και ένα ευρύτερο πλέγμα δημόσιων και εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων.

Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε συνοδοιπόροι σε έναν από τους βασικούς στόχους του υπουργείου Εσωτερικών που είναι η ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας σε όλο το πλέγμα των δράσεων και των επιχειρησιακών σας αντικειμένων. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την υπογραφή αυτού του μνημονίου».

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας, δήλωσε:

“Νομίζω ότι ο Υπουργός έθεσε το πλαίσιο στο οποίο θα πορευτεί αυτή η συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να σημειώσω ότι πρόθεσή μας είναι η συνεργασία αυτή να είναι μια διαρκής προσπάθεια σε συνεργασία βέβαια με τους φορείς της ΕΑΔ ώστε να έχουμε γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τον πολίτη. Το θέμα της ακεραιότητας σε όλους τους μηχανισμούς της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας είναι για εμάς πρωταρχικό καθήκον και σε αυτό τον δρόμο θα πορευτούμε έχοντας τη στήριξη όλου του Υπουργείου. Σας ευχαριστώ”.

Ετικέτες: Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ κ. Αθανάσιος ΜπαλέρμπαςΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΙΘΑΓΕΝΕΙΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ