ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration»

PDF | ZIP | Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «ERASMUS for Public Administration»