ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Γ.Ν.ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 19 Αυγούστου 2010

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Καλλικράτη, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τρεις υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ν. Ραγκούση που αποτυπώνουν τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας.

 

Συγκεκριμένα:

Αποτυπώθηκε αναλυτικά η διοικητική  διαίρεση της χώρας ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα και τοπική/δημοτική κοινότητα. Για πρώτη φορά καταγράφεται αναλυτικά ο πληθυσμός των δήμων που χωρίζονται μέχρι σήμερα σε δημοτικά διαμερίσματα, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι νέες τοπικές και δημοτικές κοινότητες στο σύνολο της χώρας.

Η νέα διοικητική διαίρεση, επίσης, διαχωρίζει τις Περιφέρειες σε ενότητες, οι οποίες και αποτελούν την περιφέρεια εκλογής των περιφερειακών συμβούλων.

Έτσι, για πρώτη φορά, η σημερινή Νομαρχία Αθηνών διαιρείται σε 4 περιφερειακές ενότητες, οι Νομαρχίες Πειραιά, Κεφαλλονιάς, Καβάλας, Μαγνησίας σε 2, και οι Νομαρχίες Κυκλάδων και Δωδεκανήσων σε περιφερειακές ενότητες, οι οποίες κατά βάση ακολουθούν τα όρια των σημερινών Περιφερειών.

 

Κυρώθηκε, για πρώτη φορά, ο πραγματικός πληθυσμός ανά δημοτικό διαμέρισμα στους 7 μεγαλύτερους δήμους της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Περιστέρι, Καλλιθέα).

 

Τέλος, εντάχθηκαν σε εκλογικές περιφέρειες οικισμοί και τοπικά διαμερίσματα στους Δήμους Πατρέων, Ηρακλείου και Λαρισαίων.

·         

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ