ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022
30.09.2021

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ