ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
30.09.2021

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ