ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

ΘΘ-ΟργάνωσηςΛειτουργίαςΔήμων-Κοινωνικές Δομές


Βασική συνιστώσα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών αποτελούν προτεραιότητα των δήμων, που πλέον έχουν αναλάβει την κοινωνική φροντίδα και προστασία των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου