ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Μετακινήσεις αιρετών


Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
24-09-2021 69738 Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου