ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

ΘΘ-ΟργάνωσηςΛειτουργίαςΔήμων-Δημοτική Αστυνομία


Η δημοτική αστυνομία αποτελεί ένα θεσμό που συμβάλλει τα μέγιστα στην άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής των τοπικών αρχών, καθώς και στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών του δήμου.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου