ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

PDF | Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας