ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Χρήσιμα έγγραφα


Τα παρακάτω επιλεγμένα έγγραφα απαντούν σε συχνές ερωτήσεις που τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων


Γέννηση και συναφή ζητήματα


Γάμος και συναφή ζητήματα


Διαζύγιο


Λοιπά χρήσιμα έγγραφα