ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023
02.05.2023 Αρ. 38053 Εγκύκλιος για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών. Επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) και των άρθρων 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.12.2021 Αρ. 767 Εγκύκλιος για κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
30.05.2019 Αρ. 46 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
29.05.2019 Αρ. 42 Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
22.05.2019 Αρ. 39595 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω φορητών συσκευών στις επικείμενες Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
19.05.2019 Αρ. Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων στις δημοτικές εκλογές
18.05.2019 Αρ. 38431 Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.05.2019 Αρ. 38434 Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.05.2019 Αρ. 40 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
16.05.2019 Αρ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΙΟΥ 2019
14.05.2019 Αρ. 33 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
14.05.2019 Αρ. 34 Διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών της 26ης Μαΐου 2019.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
09.05.2019 Αρ. Περιφερειακές εκλογές. Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων περιφερειακών εκλογών. Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.05.2019 Αρ. 34775 Παράδοση ψηφοδελτίων συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
05.05.2019 Αρ. 33762 Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.04.2019 Αρ. 24370 Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων
22.04.2019 Αρ. 30885 Γνωστοποίηση ανάρτησης της αρ. 13/24460/3.4.2019 εγκυκλίου για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών και παροχή διευκρινήσεων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.04.2019 Αρ. 27 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2019 Αρ. 31918 Περιφερειακές εκλογές 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.04.2019 Αρ. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.04.2019 Αρ. 31488 Δημοτικές εκλογές 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
24.04.2019 Αρ. 31497 Δημοτικές εκλογές 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.04.2019 Αρ. 23 Εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στους νέους δήμους του άρθρου 154 του Ν.4600/2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.04.2019 Αρ. 21 Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός υποψηφίου περιφερειάρχη και υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός περιφερειακών εκλογών- εκλογείς-εκλόγιμοι-κωλύματα & ασυμβίβαστα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
17.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
17.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός υποψηφίου συμβούλου/προέδρου κοινότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
17.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός υποψηφίου δημάρχου – δημοτικού συμβούλου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
12.04.2019 Αρ. 17 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές τους, καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 201
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.04.2019 Αρ. 24460 Εγκύκλιος 13 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Περιφερειακών αρχών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.04.2019 Αρ. 24722 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
03.04.2019 Αρ. 24344 Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.03.2019 Αρ. 23002 Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
27.03.2019 Αρ. 22141 Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
27.03.2019 Αρ. 22339 Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
20.03.2019 Αρ. 20211 Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.03.2019 Αρ. 20221 Α.Φ.Μ. Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.04.2014 Αρ. 14 Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.