ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Εκπαιδευτικό Υλικό


Εκπαιδευτικό Υλικό

  1. Διαχείριση εγγράφου (Χρέωση, Σύνταξη Απάντησης)
  2. Προώθηση Εγγράφου από Αποδέκτη Εγγράφων εντός του Φορέα
  1. Εισαγωγή εγγράφου στην ΙΡΙΔΑ από καθήκον Γραμματείας
  2. Διόρθωση εισαγωγής εγγράφου από το καθήκον Γραμματείας που το εισήγαγε
  3. Εισαγωγή ορθής επανάληψης εγγράφου στην ΙΡΙΔΑ από το καθήκον της Γραμματείας εισαγωγής του
  4. Οδηγίες Χρήσης manual πρωτοκόλλου για εξαιρέσεις ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
  1. «Οδηγίες Χρήσης για την λήψη εγγράφου σε Φορέα που χρησιμοποιεί την ΙΡΙΔΑ ως endpoint (Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος) από Φορέα που χρησιμοποιεί καθολικά την ΙΡΙΔΑ (Υπουργείο Εσωτερικών/Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος)»
  2. «Οδηγίες Χρήσης για την αποστολή εγγράφου από Φορέα που χρησιμοποιεί την ΙΡΙΔΑ ως endpoint (Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος) σε Φορέα που χρησιμοποιεί καθολικά την ΙΡΙΔΑ (Υπουργείο Εσωτερικών/Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Περιφέρεια/Δήμος)»
  3. «Οδηγίες Χρήσης για την αποστολή εγγράφου από Φορέα που χρησιμοποιεί την ΙΡΙΔΑ ως endpoint (Αποκεντρωμένη Διοίκηση/ Περιφέρεια/Δήμος) σε Φορέα που χρησιμοποιεί καθολικά την ΙΡΙΔΑ»