ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Αρχική

  Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ


Η ΙΡΙΔΑ είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και εργασιών. Ειδικότερα η ΙΡΙΔΑ χρησιμοποιείται για:

 

Η «ΙΡΙΔΑ» αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. H «ΙΡΙΔΑ» διατίθεται δωρεάν στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών και η λειτουργία της υποστηρίζεται δωρεάν από το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η «ΙΡΙΔΑ» αποτελεί ένα σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα – το οποίο φιλοξενείται στην κυβερνητική υποδομή G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – που ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, τον ιεραρχικό έλεγχο και τον συντονισμό των υπηρεσιών και ως εκ τούτου τη συνολική διοικητική ικανότητα του να ανταποκρίνεται και ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανωτικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Ο σχεδιασμός της ΙΡΙΔΑΣ εξασφαλίζει:

Η ΙΡΙΔΑ διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού και ως εκ τούτου, τα έγγραφα που διαχειρίζεται το σύστημα αποτυπώνουν επακριβώς τη βούληση των αρμοδίων οργάνων, όπως αυτή εκφράστηκε κατά την έγκρισή τους.