ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Σύσταση κοινής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, τουΥπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και της ΠΟΕ-ΟΤΑ για θέματα που αφορούν τους εργαζομένους στους Δήμους

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, μετά από πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, συστήνεται ομάδα εργασίας με εκπροσώπους των δύο υπουργείων και της ΠΟΕ-ΟΤΑ με αντικείμενο:

α)Την εξειδίκευση και προσαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στην αξιολόγηση τωνεργαζομένων στους Δήμους της χώρας, με στόχο να ληφθούν υπόψη το εύρος τωναρμοδιοτήτων και οι ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης κατά την άσκηση τωνκαθηκόντων τους,

β)Την εξειδίκευση και προσαρμογή των διαδικασιών του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που αφορούν στους εργαζομένους στους Δήμους της χώρας και ιδιαίτερα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ. Α. Χ.), με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων αξιοποίησης και ορθολογικής κατανομής τους στις δημόσιες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Τα συμπεράσματα των εργασιών της Ομάδας Εργασίας θα ληφθούν υπόψη για τηνεφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης και της κινητικότητας στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης