ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

PDF | Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου