ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Συνάντηση ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη με κλιμάκιο του ΟΟΣΑ για τη στελέχωση και την ενίσχυση της ακεραιότητας του Δημοσίου

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης πραγματοποίησε την Τρίτη 31 Μαΐου συνάντηση με κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με βασικό αντικείμενο τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπέρ της ενίσχυσης της ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο κ. Βορίδης ανέδειξε τη σημαντική μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον δημόσιο τομέα, αναλύοντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μέσα από την παράλληλη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Επισήμανε μάλιστα ότι, στο πλαίσιο της βελτίωσης της απόδοσης στο δημόσιο και της επίτευξης στόχων, ετοιμάζεται ένα νέο πλαίσιο κινητροδότησης και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, ανέπτυξε τις αλλαγές που προωθούνται στη στελέχωση του δημόσιου τομέα μέσω του πανελλήνιου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος θα συνδράμει στην ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και θα επιταχύνει τη διαδικασία των προσλήψεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα της.

Επιπλέον, παρουσίασε τον Ετήσιο Κύκλο Στελέχωσης ο οποίος περιλαμβάνει δύο κύκλους κινητικότητας και σε συνάρτηση με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έχει βάλει τάξη στο θέμα της συνολικής κάλυψης των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης.

Εξάλλου, ο κ. Βορίδης απαρίθμησε μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στην καταπολέμηση της διαφθοράς, το οποίο περιέγραψε ως έναν προληπτικό μηχανισμό ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών του Δημοσίου. Μάλιστα, εξήρε τον ρόλο του Συμβούλου Ακεραιότητας στην επίλυση ηθικών διλημμάτων και ζητημάτων ακεραιότητας των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί οι 50 πρώτοι Σύμβουλοι και είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Πρόσθεσε δε ότι στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς που έχει εκπονήσει η Κυβέρνηση και το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σημειώνοντας ότι αποτελεί τον «οδικό χάρτη» της χώρας μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενδυνάμωση της διαφάνειας και την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας. 

Αναφορικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας επεξεργάζονται τη σύνταξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Αιρετών, ο οποίος θα περιγράφει τις αξίες πάνω στις οποίες οφείλει να βασίζεται η συμπεριφορά των δημόσιων λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.     

Τέλος, παρουσίασε το πλαίσιο για το lobbying που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας και με το οποίο ρυθμίζεται υπό όρους απόλυτης διαφάνειας και ακεραιότητας η επικοινωνία των θεσμικών φορέων της πολιτείας με εκπροσώπους συμφερόντων κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.

Ετικέτες: LobbyingΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕθνικό Στρατηγικό ΣχέδιοΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣΟΟΣΑΥπουργείο ΕσωτερικώνΥπουργός Εσωτερικών