ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Συνάντηση του ΓΓ Ιθαγένειας Αθανάσιου Μπαλέρμπα με τον διοικητή της Εθνικής Διαφάνειας

O Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας συναντήθηκε, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, στο Υπουργείο, με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελο Μπίνη.

Η πρώτη αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκατέρωθεν ενημέρωσης των δύο φορέων,  με στόχο την εξεύρεση πεδίου συνεργασίας.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας κ. Μπαλέρμπας, αφού χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα εποικοδομητική, εξέφρασε την πρόθεσή του για ευρεία συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων,  που θα στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας κατά την διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και στην βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη που προσφεύγει στις Υπηρεσίες Ιθαγένειας της χώρας για τον σκοπό αυτό.

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης δήλωσε: «Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προτάσσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας συνεκτικής δέσμης πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στο σύνολο των διαδικασιών και των συστημάτων της Γ.Γ. Ιθαγένειας,  με επίκεντρο την ενδυνάμωση των στελεχών της Γ.Γ. Ιθαγένειας και τη βελτίωση των συστημάτων διακυβέρνησης και επιχειρησιακής λειτουργίας της».

 

Ετικέτες: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ