ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Συνάντηση του ΓΓ Ιθαγένειας Αθανάσιου Μπαλέρμπα με εκπροσώπους της ΜΚΟ “Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Πολυπολιτισμικότητα”

O Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας συναντήθηκε την, Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019, στο γραφείο του, με εκπροσώπους της ΜΚΟ «Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Πολυπολιτισμικότητα», για θέματα αρμοδιότητάς του.

Ο  κ. Μπαλέρμπας  εξέφρασε, καταρχήν,  την σημασία που  αποδίδει στην εδραίωση της  συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών, προκειμένου, μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων, να καταγραφούν τα προβλήματα και οι ανάγκες της  Κοινωνίας των Πολιτών, στον τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

Οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ εστίασαν, κυρίως, στις χρονικές καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας και στην ελλιπή πληροφόρηση που κάποιες από τις υπηρεσίες ιθαγένειας παρέχουν στους ενδιαφερόμενους.

Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας επεσήμανε ότι στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι  η αναμόρφωση των διαδικασιών, με στόχο τη γρήγορη, διαφανή και ασφαλή απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας με τον μέγιστο δυνατόν βαθμό ηλεκτρονικοποίησης.

 

Ετικέτες: Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του ΥΠΕΣ κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας