ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

«Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη με την Αντιπροσωπία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ινδονησίας»

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη με την Αντιπροσωπία του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ινδονησίας»

Με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης της Αντιπροσωπίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ινδονησίας στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων των δύο χωρών.

Στόχος της συνάντησης υπήρξε η ενημέρωση των μελών της Αντιπροσωπίας για το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί με βάση των μετασχηματισμό των Περιφερειών και των Δήμων ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε κατ’ ιδίαν συνεργασία των επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ινδονησίας Dr. Nono Sampono (Deputy Chairman of Regional Representative Council of Indonesia) και Mr Ahmad Ramadhan Embassy’s Deputy Chief of Mission, Minister Counsellor με τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη όπου συζητήθηκαν θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης, έκανε ιδιαίτερη μνεία στις πολιτικές του υπουργείου σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν στην περιφερειακή ανάπτυξη δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η αντιπροσωπία της Ινδονησίας, αναγνωρίζοντας την αξιοσημείωτη πρόοδο της Ελλάδας στη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα τα τελευταία χρόνια, τόνισε το ενδιαφέρον  συνεργασίας με την χώρα μας, ως μια από τις τρεις χώρες πιλότους που έχουν επιλεγεί για μεταφορά τεχνογνωσίας.

Ο Γενικός Γραμματεάς κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης επανέλαβε την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή και να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας στο μέλλον.

Η επίσημη επίσκεψη ολοκληρώθηκε με σύσκεψη και συνεργασία μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων των δύο χωρών.