ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Συνάντηση εργασίας της Υφυπουργού Εσωτερικών με την Υπουργό Πολιτισμού

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μ. Ζορμπά στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Αντικείμενο της συνάντησης η ενσωμάτωση αρχών και αξιών ισότητας των φύλων σε κάθε πεδίο των Τεχνών και του Πολιτισμού.

Πρόκειται για πολιτικές και δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, καθώς και στο επικείμενο Νομοσχέδιο για την Ισότητα που επεκτείνει και ενισχύει την Ισότητα σε κάθε τομέα κοινωνικής δράσης, μεταξύ των οποίων και ο Πολιτισμός.

Στην συνάντηση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Φ. Κούβελα.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών και η ΓΓΙΦ παρέδωσαν από κοινού στην Υπουργό Πολιτισμού σειρά προτάσεων για την υλοποίηση και επέκταση της Ισότητας των Φύλων αφενός μέσα από τις δομές του ίδιου του Υπουργείου Πολιτισμού και αφετέρου μέσα από πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις, θεσμούς και φορείς, πολλές από τις οποίες βρήκαν την Υπουργό Πολιτισμού απολύτως σύμφωνη, με δέσμευση να τις μελετήσει περαιτέρω.