ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ EUROSTAT ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 17 Φεβρουαρίου  2011

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάντηση ενημέρωσης εκπροσώπων της Eurostat από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δημιουργία και λειτουργία της Βάσης Οικονομικών Δεδομένων των ΟΤΑ

 

Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων της Eurostat με στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, της  ΕΛΣΤΑΤ, της ΕΕΤΑΑ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τους στατιστικούς ανταποκριτές των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς, Καλλιθέας και Περιστερίου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση της EUROSTAT για την πορεία της στατιστικής αποτύπωσης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, καθώς πριν την θέση σε ισχύ του Καλλικράτη το πρόβλημα της έγκαιρης συλλογής των απαραίτητων οικονομικών στατιστικών στοιχείων των ΟΤΑ  δεν είχε καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Οι εκπρόσωποι της Eurostat ενημερώθηκαν για την πορεία λειτουργίας της Βάσης Οικονομικών Δεδομένων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως προβλέπεται στον «Καλλικράτη», η οποία έχει ενεργοποιηθεί από την αρχή του έτους.

 Με τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων συγκεντρώνεται το σύνολο των κρίσιμων οικονομικών και στατιστικών δεδομένων.  Από τη Βάση μπορούν  να ενημερώνονται, τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και η Ελληνική Στατική Αρχή, το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ. Επιλύεται ένα μείζον χρονίζον ζήτημα και έτσι, για πρώτη φορά, υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης και ακριβούς αποτύπωσης και παρακολούθησης  των Οικονομικών των ΟΤΑ στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης.

 

Στη διάρκεια της ενημέρωσης ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο θεσμικό πλαίσιο, στις τεχνικές προδιαγραφές, στον τρόπο συλλογής των στοιχείων, στη διασφάλιση της ποιότητας και εγκυρότητας τους και εν γένει στην αποτελεσματική λειτουργία και βιωσιμότητα της βάσης οικονομικών δεδομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Τα στελέχη της EUROSTAT εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίηση τους και συνεχάρησαν το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος της αποτύπωσης των οικονομικών των ΟΤΑ και την αποδοτική συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι η Βάση Οικονομικών Δεδομένων δημιουργήθηκε με τη νομοθέτηση του προγράμματος «Καλλικράτης», με στόχο την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των περιφερειών. Η Βάση Δεδομένων τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών με την τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ.

 

Για τη θέση σε λειτουργία της Βάσης υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη Εφαρμογής, όλα τα προβλεπόμενα από τον «Καλλικράτη» βήματα στο πλαίσιο  του επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησής του:

   έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων,

  αποστολή εγκυκλίων εφαρμογής,

  ορισμός στατιστικών ανταποκριτών σε κάθε ΟΤΑ, υπεύθυνων για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων

  σεμινάρια επιμόρφωσης από στελέχη του Υπουργείου, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  δημιουργία  και λειτουργία  help desk για τους ΟΤΑ στην ΕΕΤΑΑ.

Τέλος, έχει ήδη αποσταλεί η πρώτη και δεύτερη υπενθυμητική επιστολή στους ΟΤΑ (αλλά και sms στους δημάρχους) που τους ενημερώνει για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η μη ανταπόκριση στις σχετικές υποχρεώσεις παροχής στοιχείων πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων συνεπάγεται και κυρώσεις για τους ΟΤΑ με τη μορφή προστίμων και παρακράτησης στην τακτική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.