ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Συμπληρωματική εγκύκλιος για Εθνικούς Εμπειρογνώμονες

PDF | DOC | Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ.: Α.Π:ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/27/21634/25-9-2012 εγγράφου της υπηρεσίας μας με το οποίο ανακοινώνεται προκήρυξη της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. για την πλήρωση τριάντα επτά (37) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας αιτήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2012, σας πληροφορούμε για τα ακόλουθα:

  1. Αναφορικά με τη θέση που έχει προκηρυχθεί στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.F.1) και πιο συγκεκριμένα στην περιγραφή της θέσης που συνοδεύει την προκήρυξη, αναφέρεται εκ παραδρομής ότι η μονάδα F1 έχει ως αρμοδιότητα «Medical Research» αντί του ορθού «Horizontal Aspects». Στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται η ορθή προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης.
  1. Συμπληρωματικά, ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας επιπλέον θέσης στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.01), με καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την 25 Οκτωβρίου 2012. Η σχετική προκήρυξη για την προαναφερόμενη θέση επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο, το οποίο ανοίγει από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.minadmin.gov.gr/?p=3019 .