ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης