ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ 3 ΠΡΩΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press­­**_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 17 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούσης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 3 πρώτων μηνών από την έναρξη της εφαρμογής της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τη μείωση του αριθμού και του κυβισμού των κρατικών αυτοκινήτων. Πρόκειται για τα κρατικά αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται από τα μέλη της κυβέρνησης καθώς και από άλλους κρατικούς αξιωματούχους, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο συνολικός αριθμός αυτής της κατηγορίας των κρατικών αυτοκινήτων από 279 που ανέρχονταν στις 4 Οκτωβρίου 2009, μειώθηκε στα 172 σήμερα. Από αυτά, 19 χρησιμοποιούνται από Υπουργούς – Υφυπουργούς, 26 χρησιμοποιούνται από λοιπά πρόσωπα (ανώτατους δικαστικούς κλπ), 83 έχουν δοθεί σε φορείς του Δημοσίου (υπηρεσίες, ΝΠΔΔ), ενώ 44 παραμένουν στο Υπουργείο για ξένες αποστολές, επίσημες αντιπροσωπείες κλπ.
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα στην κατανάλωση βενζίνης καθώς και στις δαπάνες για ανταλλακτικά και επισκευές, δραστικές μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες.
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων, η συνολική κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε από 84.055,17 λίτρα σε 30.485 λίτρα (ποσοστό μείωσης 63,73%), με αντίστοιχη μείωση στην εκπομπή ρύπων.
Εξίσου δραστικά μειώθηκαν και οι δαπάνες για ανταλλακτικά και επισκευές. Από 156.122,67€ το περυσινό τρίμηνο, φέτος οι δαπάνες αυτές μειώθηκαν στο ύψος των 54.096€ (ποσοστό μείωσης 65,35%).

Στο επισυναπτόμενο αρχείο παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες αποτελεσμάτων.

Δελτίο Τύπου 17 02 (2)